CONTACT

HOME

PRIVACYVERKLARING

 

Image-Point, gevestigd aan Stroet 63 te Sint Maarten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Peter IJsseldijk is de Functionaris Gegevensbescherming. Hij is te bereiken via peter@image-point.nl of telefoon: 0625078166.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Image-Point verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Bedrijfsnaam

- Adres

- Telefoonnummer

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van onze nieuwsbrief en voor het opstellen van fakturen. Wij verstrekken de gegevens nooit aan derden, tenzij dit wettelijk is verplicht.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Image-Point neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij werken niet in een Cloud.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Image-Point bewaard je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jij je gegevens hebt verstrekt. Fakturen dienen wij volgens de belastingwet 7 jaar te bewaren, of op schrift, of digitaal.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Image-Point gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Uiteraard heb je

het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, stuur dan een verzoek naar peter@image-point.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Image-Point neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met peter@image-point.nl.